řezbářství

Zhotovujeme kopie či originály různých plastik, rámů, reliéfů a různých dekorativních předmětů. Další řezbářské práce provádíme při restaurování.

galerie