životopis

Tomáš Havel Dis.

Narozen: 9.2 1982 v Praze

1. Střední škola uměleckoprůmyslová , obor: Řezbářství a tvarování dřeva (Žižkovo nám. Praha) 1997-2001

2. Vyšší Odborná škola uměleckých řemesel, obor: Restaurování a konzervování nábytku a nepolychromované dřevořezby (Husova 10, Brno) 2002-2005

3. Vyšší odborná škola umělecko průmyslová, obor Řezbářství a restaurování dřeva (Žižkovo nám. Praha) 2005-2007

Živnostenská oprávnění:

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Truhlářství, podlahářství

Umělecko – řemeslné zpracování dřeva

Daným oborem se zabývám přibližně 10let a poslední 4roky spolupracujeme s Petrem Kořínkem Dis. www.restaurovani-korinek.cz v ateliéru v Praze Uhříněvesi.

---